top of page

Å Finne ro i all bevegelse

Bevegelse er et av livets lovmessigheter, og en essensiell del av vår reise på jorda. Bevegelighet er også et dekkende ord for vår moderne hverdag. En hverdag som ofte er travel, og fylt med gjøremål som SKAL, BØR eller MÅ gjøres. Kravene i arbeidslivet forlanger sitt, og i privatlivet er den tilgjengelige tiden ofte fullbooket med alt som skal oppnås og gjøres. Med et så høyt tempo på så mange plan, er det ikke alltid like lett å finne ro i egen kropp. Selv om bevegelse er en del av vår natur, kan vårt tempo skape et overstimulert nervesystem. Vi lengter etter å roe ned, samtidig som hele vårt system er på alerten. Det kan gi seg utslag i at hodet, kropp og følelsesliv, i form av våre daglige emosjoner, lever sine separate liv. Disse tre komponentene skal samarbeide fullt og helt, for å kunne oppnå en balansert hverdag.

 

Er det utfordrende for deg å finne RO i en bevegelig hverdag, men du ønsker den gjerne velkommen, kan kanskje lydavspenning være noe for deg. Lydavspenning kan hjelpe deg å finne RO, i en ellers sprikende hverdag.

 

Under lydavspenningen, skaper jeg rom for at du skal kunne synke ned på benken, og bare ta i mot. 

lydvibrasjoner
About

Finn Ro i all bevegelse

Hva kan jeg bidra med?

Contact
bottom of page