top of page
Hva er lydavspenning?

Lyd er bølger eller vibrasjon, og vibrasjon skaper bevegelse. Når lyd produseres, får den luftmolekylene til å støte på nabomolekylene. Det skaper en kjede av kollisjoner som passerer gjennom luften som en lydbølge.

Lydavspenning bruker lydvibrasjoner produsert av gonger, syngeboller, stemmegaffler eller egen stemme for å få sinn og kropp til å slappe av. Dette har vært brukt i tusenvis av år i ulike kulturer.

I denne timen bruker jeg Tibetansk syngebolle, samt oppvarmede poser med Himalayasalt plassert på forskjellige steder på kroppen. Noen ganger bruker jeg også musikk med ulike frekvenser.

Kort oppsummert er syngebollens tone og vibrasjoner med å påvirke hjernerytmene. Disse vibrasjonene kan også ha en avslappende effekt når de treffer kroppen, og dens energifelt.

En lydavspenningstime er både en passiv og aktiv opplevelse. Det passive aspektet skjer når du senker pusten, og slapper av. Ved at du slapper av blir du mer mottakelig for lydvibrasjoner. Da overtar stillheten rommet rundt deg, og i deg. 

 

Den aktive delen skjer når du blir mer åpen, og bevisst lyden som omringer deg. Da kan du synke mer i kroppen, og finne stillheten inn i deg.     


Hvordan påvirker lyden?

Det er umulig å forestille seg en verden uten lyd. Lyd er viktig for livet på jorda. Lyd har en sentral rolle i dyrenes verden, og de bruker den aktivt for å overleve.

Lyd er sannsynlig det første vi opplever når vi våkner om morgenen, om det er vekkerklokken som vekker oss, eller fugler som kvitrer. Den fyller våre dager med spenning og mening. Når folk prater med oss, når vi lytter til musikk, eller når vi hører interessante programmer på enten radio eller TV. Lyd er også det siste vi hører om natten før vi glir inn i søvnen, enten det er vår egen hjerterytme eller lyder rundt oss.

 

Lyd og lydvibrasjoner er rundt oss, og i oss. Vår egen stemme, og måten vi bruker stemmen på er et eksempel på det.

Vi har utviklet språket for å utveksle informasjon, og musikken for å kommunisere følelser. Forskning viser tydelig hvordan musikk og lyder påvirker hjernen.  Visste du at forskjellige lyder påvirker ulike deler av hjernen? For eksempel rytmisk musikk påvirker den motoriske delen av hjernen, mens rolig musikk utfordrer andre deler.

Bare tenk på din favoritt musikk, og hvilke følelser det vekker i deg?                                

Vi kommuniserer med og gjennom vibrasjon. Det å høre er en todelt prosess, fysisk og psykologisk. I den fysiske prosessen sendes lydenergien ut i luften. I den psykologiske prosessen tolker hjernen det som kommer inn gjennom ørene, til tale, musikk eller støy.

Dette betyr at vi ikke bare hører med ørene, men med hele kroppen. 

Hva skal du ha med deg?

Ta med deg løse og ledige klær, og et åpent sinn. 

 
​Hva skal du gjøre?

Du skal bare legge deg på benken, og ta imot det som skjer.

Hva kan du forvente av en slik time?

 

Lydavspenning er en form for kommunikasjon med lydfrekvenser. Det kan oppleves forskjellig fra person til person. Noen vil oppleve vibrasjonene med engang, andre ikke.

 

Felles for de som føler vibrasjonene er at de uten å gjøre noe, synker ned i kroppen og seg selv.

 

Her eksempler på hvordan ulike folk kan oppleve timen:

  

  • Komme i en tilstand hvor en verken sover eller er helt våken. En slags flyt uavhengig av tid og rom.

  • Lydvibrasjoner, og avspenningen kan føre til at en får kontakt med kroppen på en ny måte. 

  • Det kan dukke opp farger & bilder, og kreative ideer.

  • Avspenning fornyer følelsen av ro, hensikt, og trivsel.

Noen ganger kan en lydavspenningstime bringe opp behov for samtale. Å kombinere denne timen med en sparringstime vil da være til nytte.

Merk deg:

Lydavspenning erstatter ikke annen medisinske behandling. Er du gravid, har du epilepsi eller metalallergi er det viktig å si fra om dette på forhånd.

bottom of page