top of page
Parisa Bilde.jpg

MIN INDRE KRAFT BYGGER PÅ UNDRINGS- OG LYTTEEVNEN.

 

Jeg ble født i Iran og kom til Norge som 14-åring. Helt siden jeg var barn har jeg vært opptatt av de store spørsmålene. De har gått hånd i hånd med endring og bevegelse. Det er to elementer som har spilt en essensiell rolle i mitt liv. Min livsvei har i store linjer handlet om å finne tilbake til min indre kraft & styrke. Den har ført meg gjennom endringsprosesser og fordypning i relasjoner.

Først etter å ha passert 40 innså jeg at fortiden hadde verken svar eller løsninger. Ved å grave i det som hadde vært, i eksterne hendelser og møter, ble mye av fokuset automatisk rettet mot skylddeling og relasjonelle maktspill. Det var kun energitappende.

Jeg innså at fortiden alltid ville være en del av min indre historie, og begynte for alvor å vende blikket innover. Jeg fikk en dyp erkjennelse av at alt i livet handler om relasjoner. Om det så er relasjon til meg selv, mine nære og kjære, relasjon til jobben jeg utfører, til de jeg omgås med på jobben, relasjon til penger, relasjon til min egen dømmekraft, eller egen kreative kraft. Jeg innså også at relasjoner er et speilbilde av det som foregår inne i meg selv.

Jeg skjønte at endring ikke kan unngås, siden det er en del av livet, og bevegelse skjer på alle plan. 

Bevegelse for meg, er å gå fysisk fra A-B, danse, eller trene. Bevegelse tar oss fra dag (lyset) til natt (mørket), og tilbake igjen til lyset. Bevegelse er tid og sykluser.

Bevegelse er mine tankemessig og emosjonelle vinder. Ved å bli bevisst mine tanker og emosjoner agerer jeg på en mer hensiktsmessig måte. 

Det ligger også bevegelse i å sette meg mål, og ta bevisste steg i retning målet. Oppigjennom årene har jeg hatt mange ulike mål som å reise, og å prøve nye ting. Jeg har fordypet meg i ulike livssyn, både Sør- Amerikanske- og Østens filosofiske retninger, som være Yoga, meditasjon. 

Min bakgrunn, og min genuine interesse for mennesker, endringsprosesser, kommunikasjon, og relasjoner har også ført meg til ulike bransjer. Jeg har jobbet som rådgiver for nyankomne asylsøkere, miljøarbeider i barnevernet, frilansjournalist, veileder & arbeidskonsulent, lærervikar, selger. Jeg har holdt magedans kurs, og i fritiden har jeg tatt på meg oppdrag som DJ.

I dag har kreativiteten en sentral plass i mitt liv. Kreativitet bringer meg til nåtiden, og er en transformasjonskanal for mine tanker & følelser. I mine bloggposter bruker jeg musikk, møter med mennesker og naturen, som vi selv er en del av, som inspirasjonskilder.

Min visjon er å skape rom for at andre mennesker skal finne tilbake til sin indre ro, kraft og styrke. 

FAGLIGE KVALIFIKASJONER

  • Videreutdanning i danse-og bevegelsesterapi

  • Musikkbasert miljøbehandling

  • Enhetsterapi utdanning i regi av musikkterapeut og lege Audun Myskja

  • Aerobic instruktør kurs

  • NLP Coach, Level I & II

  • Bachelor i kultur og samfunnsfag​

  • Jeg har i tillegg mange andre typer kortere kurs & utdanning fra arbeidslivet, Høgskoler og universiteter

bottom of page